01

Poslání

Posláním DELTA & PERSONAL je budování dlouhodobých a vzájemně výhodných vztahů se zákazníky, kterým se vždy snažíme nabídnout optimální řešení jejich potřeb.

02

Firemní hodnoty

  • Respekt
  • Fair play
  • Zapojení pracovníků

03

Vize společnosti

Úspěšně fungující model zajišťování agenturního zaměstnávání v ČR, SR a DE přenést do dalších zemí EU i mimo ni. Přenášet zkušenosti získané v jednotlivých zemích a inspirovat tak svět HR.

Image

Proč s námi spolupracovat

Jsme moderním, stabilním a dynamicky se rozvíjejícím poskytovatelem služeb v oblasti personálního leasingu a lidských zdrojů. Na slovenském a českém pracovním trhu máme dlouholeté zkušenosti.

Disponujeme rozsáhlou sítí regionálních náborových center, prostřednictvím kterých jsme nablízku nejenom uchazečům o práci, ale také obchodním partnerům. Důvěrná znalost specifik jednotlivých regionálních trhů práce a efektivní infrastruktura našich center nám umožňuje rychle a flexibilně reagovat na individuální požadavky klientů.