Nejlepší odpovědi pro 5 nejčetnějších otázek u pohovoru

Nejlepší odpovědi pro 5 nejčetnějších otázek u pohovoru

Povězte nám něco o sobě

 

Jedna z prvních otázek, kterou můžete na pohovoru očekávat.

Začněte krátkým přehledem o tom, kde jste nyní, tedy povězte něco o vaší současné práci. Tuto informaci můžete oživit přiblížením Vašich osobních hobby nebo vášní pro něco. Dále pokračujte odkazem, jak jste se dostali tam, kde jste (zde můžete zmínit vzdělání nebo důležitou zkušenost, jako je minulé zaměstnání, praxi nebo dobrovolnické zkušenosti) a skončete dotykem na cíl pro budoucnost.

Další souvislosti jako dobrovolnictví, hobby či vášně přidávají Vašim úspěchům na síle a pomáhají navázat vzájemné sympatie. Samozřejmě nic se nemá přehánět, buďte přirození, výstižní a struční.

První dojem vytváří nejen samotná odpověď na otázku, soustřeďte se proto také na řeč svého těla či dodržení adekvátního dress code.

 

Proč bychom měli přijmout právě Vás?

 

Jste nejlepším kandidátem na práci? Buďte připraveni říci, proč jste ten uchazeč, který by měl být najat. Tady není čas na skromnost. Tato část je určena k představení toho, co můžete přinést potenciálnímu zaměstnavateli a proč byste měl/a dostat práci právě Vy!

Připravte se dobře na tuto část, porovnejte zkušenosti ze svého CV s požadovanými kvalifikacemi a požadavky zaměstnavatele. Čím větší průnik se Vám podaří nalézt, tím větší šance na úspěšné zodpovězení otázky.

Když budete mít tuto část hotovou, zkuste se zamyslet, co z uváděných zkušeností či schopností Vás činí jedinečnými oproti konkurenci. Máte např. speciální certifikát, absolvovali jste zajímavou stáž, navštívili zajímavé školení, vyhráli jste nějakou firemní soutěž, využili jste služeb nějakého mentora? Neváhejte a zahrňte toto do své sebeprezentace!

 

Co jsou Vaše silné stránky?

 

Celkově doporučujeme vybrat 5 nejdůležitějších silných stránek a každou z nich podpořit krátkým příkladem z minulosti, který ukáže, jak konkrétně jste se v dané věci již osvědčili.

Silné stránky též samozřejmě porovnejte s požadavky v pracovní nabídce, je-li k dispozici.

Své silné stránky zkuste předat pomocí krátkého příběhu, na kterém můžete velmi přirozenou cestou vysvětlit, v čem přesně tkví Vaše přednosti. Výhodou příběhu je také to, že je mnohem lépe zapamatovatelný a zážitek z něj mnohem silnější. Na poprvé to možná nebude jednoduché, ale výsledek Vám může pomoci být tím, koho si společnost bude přát získat.

Výhodou příběhu je také to, že je mnohem lépe zapamatovatelný a zážitek z něj mnohem silnější. Na poprvé to možná nebude jednoduché, ale výsledek Vám může pomoci být tím, koho si společnost bude přát získat.

Co jsou Vaše slabiny?

 

Jednou z dalších typicky kladených otázek je ta na Vaše slabiny. Základním pravidlem u této otázky je pohled na slabinu jako na prostor pro zlepšení, na kterém pracujete, případně rovnou vyvolejte dojem, že Vaše cíle jsou vysoké, a jejich částečné splnění vnímáte jako slabou stránku, a to i přes to, že spousta lidí okolo Vás např. nikdy nebude schopna dosáhnout této úrovně.

Příkladem odpovědi může být:

„V tuto chvíli hovořím na úrovni rodilého mluvčího anglickým jazykem, a přestože si velmi přeji hovořit na této úrovni 2 světovými jazyky, zatím se mi nepodařilo s mojí španělštinou překročit úroveň B1.“

Zakončení by mělo být pozitivní. Usmějte se na konci a s šibalským úsměvem prohlaste, že na celé věci pracujete a s novou metodou věříte, že brzy dosáhnete lepších výsledků. 

Samozřejmě všechny uvedené informace se musí zakládat na pravdě. Personalista může být zaujat, protože se například sám také snaží učit další jazyk a zeptá se na podrobnosti o zajímavé metodě. Pokud bude příběh pravdivý, můžete získat kladné body, pokud jen používáte naučené cizí odpovědi, pravděpodobně ztratíte veškeré sympatie.

 

Proč jste opustil Vaši předchozí práci?

 

Pamatujte základní poučka je nikdy nekritizujte nikoho ze svých bývalých supervizorů, kolegů či společnost obecně pomocí dlouhých očerňujících historek. Budoucí zaměstnavatel si představí, že takto jednou budete kritizovat i jeho společnost.

Můžete krátce zmínit něco, co nebylo v souladu s Vašimi představami, ale obecně spíše používejte obraty, které budou mít vyznění, že nové místo vnímáte jako příležitost užít si některých pozitivních prvků, po kterých jste vždy toužili. Spíše tedy hovořte o tom, čeho pěkného toužíte být součástí a čím byste rádi toto příjemné prostředí podpořili, dostanete-li příležitost, než o tom co negativního se Vám kdy v minulosti stalo.