HR trendy pro rok 2019

HR trendy pro rok 2019
Celosvětový sektor řízení lidských zdrojů by měl do roku 2025 dosáhnout 30 miliard dolarů. Jinými slovy, podnikání v oblasti vytváření inovativních řešení v oblasti lidských zdrojů vzkvétá a prochází záplavou inovací.

Zaměstnanci stále více hledají práci pro společnosti, které poskytují víc než spravedlivý plat a obvyklé benefity. Chtějí mít možnost sdružování do různých skupin, které zlepšují jejich pracovní zkušenosti či umožňují přirozenou mimopracovní aktivity se svými kolegy. Zvyšování inovačních technologií pro pracovní prostředí odráží posun směrem k holistickějšímu zaměstnaneckému zážitku.

Technologické trendy, zahrnují řešení, která podporují angažovanost zaměstnanců, diverzifikují společnosti, rozšiřují firemní wellness řešení a zaměstnávají AI za účelem zlepšení personálních služeb.
Zaměstnanci stále více hledají práci pro společnosti, které poskytují víc než spravedlivý plat a obvyklé benefity. Chtějí mít možnost sdružování do různých skupin, které zlepšují jejich pracovní zkušenosti či umožňují přirozenou mimopracovní aktivity se svými kolegy.

Pět hlavních HR trendů pro rok 2019

 

  • Zapojení všech zaměstnanců
  • Boj proti podvědomé předpojatosti
  • Rozšiřujeme koncept wellness
  • Zapojení všech zaměstnanců
  • Usnadnění HR operací s AI